campaign_timeline_opened_week

array|boolean campaign_timeline_opened_week ( number $campaignId )

Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii której identyfikator podajemy jako parametr. Jeśli podany numer kampanii nie istniej funkcja zwróci false.

Przykład:

Rejestr “WEEK_CONSTANTS” zawiera nazwy poszczególnych dni tygodnia odzielonych przecinkiem.
Wynik będzie podobny do:

Otwarć w kampanii nr 1:
PONIEDZIAŁEK 3
ŚRODA 6
PIĄTEK 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.