campaign_total_clicked

number campaign_total_clicked(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca łączną liczbę klikniętych wiadomości (nie liczbę klikniętych linków) jaką odnotowano w trakcie kampanii $nr_kampanii.

Przykład:

Wynik:

Łączna liczba klikniętych wiadomości to 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.