campaign_total_ctr

number campaign_total_ctr(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca stosunek klikniętych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości w trakcie kampanii $nr_kampanii. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
których stosunek klikniętych wiadomości do liczby wysłanych na
bieżący adres podczas kampanii 7 był niższy od średniej kampanii.

Możliwość komentowania jest wyłączona.