campaign_total_opened

number campaign_total_opened(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca łączną liczbę otwarć jaką zanotowano w trakcie kampanii $nr_kampanii.

Przykład:

Wynik:

Łączna liczba otwartych wiadomości to 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.