campaign_total_sent

number campaign_total_sent(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca łączną liczbę maili jaką wysłano w trakcie kampanii $nr_kampanii.

Przykład:

Wynik:

w kampanii numer 7 wysłano 19 wiadomości

Możliwość komentowania jest wyłączona.