Mailing

bind_email – Ustawia kontekst adresu email jako bieżący

bind_hash – ustawia kontekst zahashowanego adresu email jako bieżący

mailing_all – Funkcja zwraca informacje o statusach dla wszystkich adresów które brały udział w wysyłce

mailing_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej wysyłce

mailing_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych maili do wysłania w trakcie danej wysyłki

mailing_planed_count – Funkcja zwraca liczbę wszystkich maili zaplanowanych do wysyłki na bieżący adres e-mail

mailing_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

mailing_clicked – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_opened – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano otwarcie maila

mailing_total_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_bounced – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano zwrot

mailing_bounced_status – zwraca kod “zwrotki” jaki zanotowano we wskazanych wysyłkach dla bieżącego adresu e-mail

mailing_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki został wysłany e-mail dla bieżącego adresu e-mail

mailing_total_sent – zwraca liczbę wysłanych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_sent_count – zwraca liczbę wysłanych e-mail na bieżący adres e-mail w określonym czasie

mailing_send – Funkcja przeprowadza wysyłkę mailigu

mailing_send_test – Funkcja przeprowadza wysyłkę testową na adres $email_testowy

mailing_comment_set – Funkcja zapisuje podaną treść jako komentarz dla danej wysyłki

mailing_comment_get – Funkcja pobiera komentarz zapisany dla danej wysyłki

mailing_comment_append – Funkcja dodaje podaną treść do istniejącego komentarza dla danej wysyłki

mailing_clicked_link – informuje czy we wskazanej wysyłce dla wskazanego linka, dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej wysyłki

mailing_total_openrate – zwraca wskaźnik openrate dla wskazanej wysyłki

mailing_tags_clicked – zwraca tablice z listą wszystkich tagów w mailingu oraz informacją, czy został kliknięty konkretny tag w linku przez konkretny adres email

e_check_last_time_interaction – sprawdza ostatnią aktywność obecnie przetwarzanego adresu

e_mailing_all – zwraca dane o bieżącym adresie dotyczących wybranej wysyłki, wszystkich lub z wybranego zakresu czasu

e_user_agent – Funkcja zwraca dane dla przetwarzanego adresu dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego poprzez które otwierał, klikał mailing

e_user_agent_type – Funkcja zwraca statystykę dzienną dla obecnie przetwarzanego adresu dotyczącą przeglądarki, systemu operacyjnego poprzez które otwierał, klikał mailing

tag_clicked_all – Funkcja zwraca ilość kliknięć w tagi dla przetwarzanego adresu

tag_total_clicked – Funkcja zwraca całkowitą ilość kliknięć w podany tag dla przetwarzanego adresu

Możliwość komentowania jest wyłączona.