bind_hash

boolean bind_hash ( string $hash )

Funkcja przyjmuje jako parametr zaszyfrowany metodą md5 adres email $hash. Następnie funkcja korzysta z bind_email  i ustawia kontekst zahashowanego adresu email $hash jako bieżący, pod warunkiem, że adres znajduje się w bazie. Zwraca true jeżeli operacja się powiodła, w innym przypadku false.

Możliwość komentowania jest wyłączona.