e_mailing_all

mixed e_mailing_all ( [number $mailingId=null, [array|boolean $period=false, [array|string $returnFields=array()]]] )

Funkcja zwraca dane o bieżącym adresie dotyczących wybranej wysyłki, wszystkich lub z wybranego poprzez parametr $period zakresu czasu (podajemy go jako tablicę gdzie pierwszy element to czas ‘od’ a drugi to czas ‘do’).

Domyślnie zwracane są wszystkie dane na temat adresu ale poprzez parametr $returnFields możemy wybrać z którego pola(jeśli podamy wartość jako łańcuch znaków) lub których pól mają zostać zwrócone dane.

Lista Dostępnych pól:

 • mailing
 • key
 • bounced_code
 • sent
 • bounced
 • received
 • clicked
 • opted_out
 • code
 • name
 • description
 • date
 • sent_date
 • clicked_date
 • received_date

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Skrypt dla adresu w bazie przypisze do cechy o nazwie lastOpenedDate datę ostatniego otwarcia w wybranym zakresie wysyłek oraz zwiększy liczbę otwarć.

Przykład:

Skrypt dla adresu w bazie przypisze do cechy o nazwie lastClickDate datę ostatniego kliknięcia w wybranym zakresie wysyłek.

Możliwość komentowania jest wyłączona.