mailing_bounced

bool mailing_bounced(string $email, number $nr_wysylki)

Funkcja służy do sprawdzenia, czy podany adres email $email ma odnotowany zwrot w wysyłce $nr_wysyłki. Jeżeli odnotowano zwrot funkcja zwróci true, w innym przypadku false (również jeżeli nie wysłano do tej osoby e-maila).

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
do których wysłano e-mail podczas wysyłki 14 i zanotowano dla nich zwrot.

Możliwość komentowania jest wyłączona.