mailing_bounced_status

mixed mailing_bounced_status(string $email, number $nr_wysylki [, number $nr_wysylki_max])

Funkcja wywołana tylko z jednym parametrem zwróci kod (liczba) "zwrotki" jaki otrzymała wiadomość wysłana na bieżący adres e-mail w wysyłce $nr_wysylki. W przypadku jeżeli nie zanotowano zwrotu, wynikiem będzie liczba 0.

W przypadku podania również drugiego z dwóch parametrów, funkcja przeszuka wysyłki z zakresu od $nr_wysyłki do $nr_wysyłki_max i zwróci tablicę gdzie indeksem jest numer wysyłki a wartością kod "zwrotki". Jeżeli w danym przedziale wysyłek nie zanotowano zwrotki dla podanego adresu e-mail $email, tablica będzie pusta (będzie miała zero elementów)

UWAGA: wymaga adresu. Funkcja bierze pod uwagę tylko niezarchiwizowane wysyłki.

Przykład:

Wynik:

Array
(
[1458] => 511
[1471] => 511
[1479] => 511
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.