mailing_clicked

mixed mailing_clicked(number $nr_wysylki , [number $nr_wysylki_max])

Funkcja służy do sprawdzenia, czy bieżący adres ma odnotowanie kliknięcie w wysyłce $nr_wysyłki. Jeżeli odnotowano kliknięcie funkcja zwróci true, w innym przypadku false.
W przypadku kiedy podany zostanie drugi parametr $nr_wysyłki_max, sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla zakresu od $nr_wysyłki do $nr_wysyłki_max. W takim przypadku funkcja zwróci wartość liczbową określającą ile wysyłek zanotowało kliknięcie (spośród tych wchodzących w skład zakresu).

UWAGA: wymaga adresu. Funkcja przeszuka tylko niezarchiwizowane wysyłki.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
które nie kliknęły wiadomości z wysyłki 14.

Możliwość komentowania jest wyłączona.