mailing_clicked_link

bool mailing_clicked_link(number $nr_wysylki, number $nr_linku)

Funkcja służy do sprawdzenia, czy bieżący adres ma odnotowanie kliknięcie w wysyłce $nr_wysyłki w link o identyfikatorze $nr_linku. Jeżeli odnotowano kliknięcie funkcja zwróci true, w innym przypadku false.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
które nie kliknęły w link o identyfikatorze 133 w wiadomości z wysyłki 14.

Możliwość komentowania jest wyłączona.