mailing_comment_append

bool mailing_comment_append( number $nr_wysylki , string $komentarz )

Funkcja dodaje podaną treść $komentarz do istniejącego komentarza dla danej wysyłki $nr_wysyłki. Jeżeli treść zostanie dodana do komentarza to funkcja zwraca true w innym wypadku zwraca false.

Przykład:

Wynik:

tekst został dodany do komentarza
Ten tekst jest przykładowym komentarzem
dla wysyłki nr 29 - to jest dodany tekst do komentarza

Możliwość komentowania jest wyłączona.