mailing_domains

array mailing_domains( number|array $shipmentId [, $domainsGroup=false [, $type=false]] )

Funkcja zwraca dane dotyczące domyślnie liczby wysłanych, zwrotów, otwarć,kliknięć i wypisań z poszczególnych domen dla wysyłki o identyfikatorze $shipmentId (lub wysyłek jeśli przekażemy tablice). Jeśli podamy parametr $domainsGroup dane zostaną zgrupowane po domenie. W parametrze $type możemy podać listę typów danych które nas interesują, dostępne są:

  • sent – liczba wysłanych
  • bounced – liczba zwrotów
  • opened – liczba otwarć
  • clicked – liczba kliknięć
  • optedout – liczba wypisań

Przykład:

Wynik:

Array
 (
     [sare.pl] => Array
         (
             [0] => 2
             [1] => 0
             [2] => 1
             [3] => 0
             [4] => 0
         )

     [example.com] => Array
         (
             [0] => 1
             [1] => 0
             [2] => 0
             [3] => 0
             [4] => 0
         )

 )

Możliwość komentowania jest wyłączona.