mailing_open_reach

array|boolean mailing_open_reach ( number|array $shipmentId [[number|boolean $shipmentIdMax=false], boolean $transactional = false] )

Funkcja zwraca wskaźnik (liczba od 0 do 1) otwarć do doręczonych mail z wybranych wysyłek.

Argumenty:
$shipmentId – możemy podać tam jeden numer wysyłki lub tablice z numerami wybranych wysyłek.
$shipmentIdMax – jeśli podamy określimy zakres wysyłek od $shipmentId do $shipmentIdMax.
$transactional- czy ma być brany do obliczeń mailing transakcyjny czy normalny.

Przykład:

Wynik:

0,667

Możliwość komentowania jest wyłączona.