mailing_opened

mixed mailing_opened(number|array $nr_wysylki, [number $nr_wysylki_max])

Funkcja służy do sprawdzenia, czy bieżący adres ma odnotowanie otwarcie w wysyłce $nr_wysyłki. Jeżeli odnotowano otwarcie funkcja zwróci true, w innym przypadku false.

Możemy podać dla bieżącego adresu email jeden parametr: $nr_wysylki, który jest tablicą z numerami wysyłek.

W przypadku kiedy podany zostanie drugi parametr $nr_wysyłki_max, sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla zakresu od $nr_wysyłki do $nr_wysyłki_max. W takim przypadku funkcja zwróci wartość liczbową określającą ile wysyłek zanotowało otwarcie (spośród tych wchodzących w skład zakresu).

UWAGA: wymaga adresu. Funkcja przeszuka tylko niezarchiwizowane wysyłki.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
które nie otwarły wiadomości z wysyłki 14.

Możliwość komentowania jest wyłączona.