mailing_planned_count

number/bool mailing_planned_count([number/array $ile_godzin])

Funkcja zwraca liczbę wszystkich maili zaplanowanych do wysyłki na bieżący adres e-mail. Jeżeli został podany opcjonalny parametr $ile_godzin, zwrócona zostanie liczba maili których wysyłkę planuje się w ciągu najbliższych $ile_godzin godzin. Jeżeli podamy parametr jako tablicę z dwoma czasami (timestamp), wtedy otrzymamy dane z podanego przedziału czasu. Jeśli data_od będzie większa od data_do, funkcja zwróci false.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki, mail zostanie wysłany, do osób którzy w ciągu ostatnich siedmiu dni, łącznie z wysyłkami dopiero zaplanowanymi, nie otrzymali więcej niż 5 maili.

Możliwość komentowania jest wyłączona.