mailing_send

string mailing_send(array $params , [number $kiedy])

Funkcja przeprowadza wysyłkę mailigu. Wszystkie niezbędne parametry wysyłki należy przekazać w tablicy będącej pierwszym parametrem funkcji.

Opcjonalny parametr $kiedy pozwala na wysyłkę z opóźnieniem. Czas przekazuje się w postaci timestampu (zwracanego np. przez funkcję time()). Przykładowo, aby przeprowadzić wysyłkę za godzinę, można do do wartości zwracanej przez time() dodać 3600 sekund (patrz przykład).

W przypadku niepowodzenia zwracana jest wartość false. Przekazywana tablica wykorzystuje poniższe klucze. Pola muszą zawierać odpowiednio:

  • newsletter – numer istniejącej kreacji newslettera w systemie;
  • groups – tablica zawierająca numer lub numery grup (po przecinku) z konta SARE, na które ma być realizowana wysyłka;

Opcjonalnie mogą zostać użyte pola opisane przy funkcji mailing_send_test(),oraz dodatkowo:

  • campaign – nazwa lub numer kampanii do której przypisać wysyłkę;
  • filterSQL – numer filtra SQL;
  • filterSS – numer filtra SAREscript;
  • ga_utm_source – parametr utm_source dla Google Analitics;
  • ga_utm_medium – parametr utm_medium dla Google Analitics;
  • ga_utm_campaign – parametr utm_campaign dla Google Analitics;

UWAGA: Funkcja nie działa w kontekście adresu e-mail (w miejscach gdzie jest wymagany adres e-mail – patrz dodatek B). Zwraca wtedy false.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.