mailing_sent

mixed mailing_sent(number $nr_wysylki, [number $nr_wysylki_max])

Funkcja służy do sprawdzenia, czy na bieżący adres został wysłany mail podczas wysyłki $nr_wysyłki. Jeżeli został wysłany funkcja zwróci true, w innym przypadku false. W przypadku kiedy podany zostanie drugi parametr $nr_wysyłki_max, sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla zakresu od $nr_wysyłki do $nr_wysyłki_max, a funkcja zwróci liczbę wysłanych maili na bieżący adres. Sprawdzenie nie wystarcza do przyjęcia, że mail dotarł do odbiorcy.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
do których wysłano e-mail podczas wysyłki 14.

Możliwość komentowania jest wyłączona.