mailing_tags

array mailing_tags ( number|array $shipmentId, number $shipmentIdMax )

Funkcja zwraca dane dotyczące tagów w linkach powiązanych z liczbą kliknięć we wszystkie linki mające ten sam tag. Możemy zwrócić dane dla konkretnej wysyłki (numer wysyłki jako $shipmentId), listy wysyłek ($shipmentId jako tablica) lub podać zakres od wysyłki $shipmentId do wysyłki $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik:

Array
 (
     [ticket] => 1
 )

Możliwość komentowania jest wyłączona.