mailing_timeline_opened_day

array|boolean mailing_timeline_opened_day ( number|array $shipmentId number $shipmentIdMax )

Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach dla wybranych wysyłek.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Otwarć w zakresie wysyłek od 3 do 15 w dniach:
2014-10-08 10
2014-10-13 5
2014-10-16 24
2014-10-20 3
2014-10-21 17

Możliwość komentowania jest wyłączona.