mailing_total_bounced

number mailing_total_bounced ( number|array $shipmentId, [number $shipmentIdMax=false] )

Funkcja zwraca dane o ilości zwrotów dla wybranych wysyłek.
Argumenty:
$shipmentId – możemy podać tam jeden numer wysyłki lub tablice z numerami wybranych wysyłek.
$shipmentIdMax- jeśli podamy określimy zakres wysyłek od $shipmentId do $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik:

4

Możliwość komentowania jest wyłączona.