mailing_total_openrate

number mailing_total_openrate(number $nr_wysyłki)

Funkcja zwraca stosunek otwartych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości dla wysyłki $nr_wysylki. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

Możliwość komentowania jest wyłączona.