mailing_total_opted_out

number mailing_total_opted_out ( number|array $shipmentId [number $shipmentIdMax] )

Funkcja zwraca ilość adresów które wypisały się podczas wybranych wysyłek.

Argumenty:
$shipmentId – możemy podać tam jeden numer wysyłki lub tablice z numerami wybranych wysyłek.
$shipmentIdMax – jeśli podamy określimy zakres wysyłek od $shipmentId do $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik:

4

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.