mailing_total_sent

number mailing_total_sent(number $nr_wysylki)

Funkcja zwraca liczbę wszystkich wysłanych maili podczas wysyłki $nr_wysyłki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.