mailings_id

boolean|array mailings_id (number|array $period)

Funkcja zwraca numery wysyłek z podanego zakresu czasu. Jeśli podamy w parametrze jedną wartość liczbową zostaną zwrócone numery z zakresu od $period do time(), gdy podamy tablice array($od,$do) zwróci numery z tego przedziału.

Przykład:

Wynik:

 2;Testowa wysyłka
 3;Inna wysyłka

Możliwość komentowania jest wyłączona.