Sms

sms_received – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, zanotowano odebranie SMSa

sms_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, wysłano SMSa

sms_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej (lub zaplanowanej) wysyłce

sms_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych smsów do wysłania

sms_campaign_name – Funkcja zwraca nazwę kampanii na podstawie podanego parametru

sms_allowed_senders – Funkcja zwraca listę wszystkich dodanych nadpisów nadawców sms, których można użyć w wiadomościach pro

sms_campaign_sent – Funkcja zwraca ilość wysłanych SMS-ów dla obecnie przetwarzanego adresu w kampanii na podstawie podanego parametru

sms_send – Funkcja wysyła smsa na podany numer GSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.