sms_campaign_name

string/boolean sms_campaign_name (number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca nazwę kampanii na podstawie podanego parametru $nr_kampanii. W przypadku niepowodzenia zwraca false.

Przykład:

Przykładowy wynik:

nazwa kamapanii o numerze 33 to : Kampania X

Możliwość komentowania jest wyłączona.