sms_campaign_sent

number sms_campaign_sent ( number $campaingId )

Funkcja zwraca ilość wysłanych SMS-ów dla obecnie przetwarzanego adresu w kampanii o identyfikatorze $campaingId.

UWAGA: Wymaga adresu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.