sms_info_count

array/boolean sms_info_count (number $nr_wysyłki)

Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych smsów do wysłania w trakcie danej wysyłki $nr_wysyłki oraz sumę wysłanych i zaplanowanych smsów. Jeżeli $nr_wysyłki = 0 funkcja zwraca false. Gdy nie ma w bazie podanego numeru wysyłki to zwracana jest pusta tablica.

Przykład:

Przykładowy wynik:

Array
(
[sent] => 50
[to_send] => 20
[all] => 70
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.