sms_received

bool sms_received(string $email, number $nr_wysylki_sms)

Funkcja służy do sprawdzenia, czy dla bieżącego adresu email $email (numeru SMS) zarejestrowano odebranie wiadomości SMS pochodzącej z wysyłki SMS o nr: $nr_wysyłki_sms. Jeżeli został wysłany funkcja zwróci true, w innym przypadku false.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
dla których odnotowano odebranie SMS z wysyłki nr 6.

Możliwość komentowania jest wyłączona.