sms_send

mixed sms_send ( string $gsmNumber, string $content, [[array|boolean $extra = false], number &$returnCode]] )

Funkcja wysyła smsa na $gsmNumber o treści $content. W parametrze $extra możemy przekazać dodatkowe parametry dotyczące wysyłki. Dostępne parametry to:

  • string sender – kto wysyła
  • string campaign – nazwa kampani
  • number SMSallowMB - zezwalaj na znaki diakrytyczne w treści sms (0 – nie zezwalaj, 1 – zezwalaj)

Jeśli podamy zmienną do parametru $returnCode zostanie przekazany do niej kod błędu zwrócony przez system.

  • -1 – niepoprawny składniowo numer GSM
  • -2 – nieobsługiwana strefa numeracyjna
  • -3 – przekroczony limit kosztów
  • -4 – limit wysłanych SMS (blokada antyspamowa)
  • -999 – wystąpił poważny błąd systemu

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.