sms_status

boolean|number sms_status ( number $smsId )

Funkcja zwraca status smsa o identyfikatorze $smsId. Funkcja zwraca false jeśli podany identyfikator nie istnieje lub zapytanie zwróciło nieznany błąd.

Lista zwracanych statusów:

  • 2 – dostarczono do terminalu
  • 5 – dostarczenie było możliwe
  • 6 – dostarczono do sieci
  • 1 – wiadomość oczekuje
  • 7 – prawdopodobnie dostarczono

UWAGA: Wymaga adresu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.