Funkcje operujące na danych z bazy i zewnętrznych

registry_get – zwraca zawartość rejestru

registry_set – zapisuje wartość do rejestru

registry_unset – usuwa rejestr

registry_append – Funkcja dokleja podaną wartość do rejestru o podanej nazwie

bigregistry_get – zwraca zawartość rejestru typu BIG

bigregistry_set – zapisuje wartość do rejestru typu BIG

bigregistry_unset – usuwa rejestr typu BIG

bigregistry_append – Funkcja dokleja podaną wartość do rejestru typu BIG o podanej nazwie

get_url – pobiera treść znajdującą się pod wskazanym adresem URL

set_val – zapisuje do bazy dane skojarzone z bieżącym adresem e-mail

set_val_multiple – zapisuje do bazy wiele danych skojarzonych z bieżącym adresem e-mail

get_val – zwraca dane skojarzone z bieżącym adresem e-mail

Możliwość komentowania jest wyłączona.