bigregistry_append

bool bigregistry_append ( string $rejestr, string $wartosc )

Funkcja dopisuje podaną $wartosc do rejestru o podanej nazwie, rejestr zostanie utworzony, jeżeli nie istnieje.
Funkcja zwraca true jeżeli aktualizacja rejestru przebiegnie poprawnie lub false gdy wystąpi problem.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.