bigregistry_get

string bigregistry_get(string $rejestr)

Funkcja odczytuje wartość rejestru typu BIG o nazwie $rejestr i zwraca jego wartość. Jeżeli rejestr o takiej nazwie nie istnieje, zwracany jest pusty łańcuch.

Przykład:

Wynik:

Zawartość rejestru

Możliwość komentowania jest wyłączona.