bigregistry_unset

bool bigregistry_unset(string $rejestr)

Funkcja usuwa rejestr o nazwie $rejestr. Zwraca true jeżeli był taki rejestr i jego usunięcie przebiegło poprawnie lub false gdy nie było takiego rejestru bądź wystąpił problem z jego usunięciem.

Wynik:

rejestr został usunięty

Możliwość komentowania jest wyłączona.