registry_append

bool registry_append ( string $rejestr, string $wartosc )

Funkcja dokleja podaną $wartosc do rejestru o podanej nazwie, rejestr zostanie utworzony, jeżeli nie istnieje.
Zwraca true jeżeli aktualizacja rejestru przebiegnie poprawnie lub false gdy wystąpi problem.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.