registry_set

bool registry_set(string $rejestr, string $wartosc)

Funkcja zapisuje $wartosc do rejestru o nazwie $rejestr i zwraca jego wartość. Zwraca true jeżeli aktualizacja rejestru przebiegnie poprawnie lub false gdy wystąpi problem.

Przykład:

Wynik:

rejestr został ustawiony

Możliwość komentowania jest wyłączona.