set_val

bool set_val(string $cecha, string $wartosc)

Funkcja ustawia w bazie cechę skojarzoną z bieżącym adresem e-mail. Argumentem dla set_val() jest nazwa cechy adresata oraz wartość jaka ma zostać zapisana.

UWAGA: wymaga adresu.

Zwraca true jeżeli aktualizacja cechy przebiegnie poprawnie lub false gdy wskazana cecha nie jest zdefiniowana.

Przykład:

Wynik:

zapisanie w cesze „zwrot” zdania: Pani Kasia

Możliwość komentowania jest wyłączona.