set_val_multiple

bool set_val_multiple(array $cechy)

Funkcja ustawia w bazie cechy skojarzone z bieżącym adresem e-mail. Argumentem dla set_val_multiple() jest tablica która zawiera jako klucz nazwę cech adresata oraz wartość jaka ma zostać zapisana.

UWAGA: wymaga adresu.

Zwraca true jeżeli cechy zostaną zaktualizowane lub false gdy wskazane cechy nie są zdefiniowane.

Przykład:

Wynik:

Cechy zostały uzupełnione

Możliwość komentowania jest wyłączona.