array_pop

mixed array_pop (array &$tablica)PHP

Funkcja zwraca ostatnią wartość tablicy $tablica jednocześnie usuwając tę wartość z tablicy (czyli pomniejszając tablicę $tablica o jeden element).

Przykład:

Wynik:

wartość wycięta z tablicy to : malina

Możliwość komentowania jest wyłączona.