array_reverse

array array_reverse ( array $tablica, [bool $zachowajKlucze = false] )PHP
Funkcja odwraca kolejność elementów w tablicy.

Jeśli parametr $zachowajKlucze będzie miał wartość true to numeryczne numeryczne klucze tablicy zostaną zachowane, ten przełącznik nie ma wpływu na klucze tekstowe one zawsze zostają zachowane.

Przykład:

Wynik:

Array(
[0] => element 4
[1] => element 3
[2] => element 2
[3] => element 1
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.