array_search

mixed array_search(mixed $igla, array $tablica)

Funkcja zwraca indeks elementu jeżeli wartość $igla znajduje się w tablicy $tablica, lub false gdy jej nie znajdzie. Sprawdzanie jest ścisłe.

Przykład:

Wynik:

Liczba 2 jest elementem nr 1 zbioru

Możliwość komentowania jest wyłączona.