current

mixed current(array $tablica)PHP

Funkcja zwraca wartość aktualnego (wskazywanego przez wewnętrzny wskaźnik) elementu tablicy $tablica. Funkcja nie przesuwa wskaźnika tablicy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.