empty

bool empty(mixed $zmienna)PHP
Funkcja sprawdza czy przekazany parametr jest “pusty”. Funkcja zwróci true jeżeli $zmienna nie została wcześniej zdefiniowana lub posiada jedną z wartości: “” (pusty łańcuch); 0 (zero – jako liczba bądź łańcuch “0″); null; false; array() (pusta tablica).

Przykład:

Wynik:

Drogi Arturze

Możliwość komentowania jest wyłączona.