iconv

string iconv ( string $kodowanieZrodla, string $noweKodowanie , string $lancuch )PHP
Funkcja konwertuje $lancuch do nowego kodowania znaków.

Przykład:

Wynik:

Orginalny : To jest symbol waluty euro '€'.
TRANSLIT  : To jest symbol waluty euro 'EUR'.
Wykryto nielegalny znak z tekście, konwersja do ISO-8859-1
nie mogła zostać przeprowadzona

Możliwość komentowania jest wyłączona.