in_array

bool in_array(mixed $igla, array $tablica)

Funkcja zwraca true jeżeli wartość $igla znajduje się w tablicy $tablica, lub false gdy jej nie znajdzie. Sprawdzanie jest ścisłe.

Przykład:

Wynik:

Liczba 2 znajduje się w zbiorze

Możliwość komentowania jest wyłączona.