intval

number intval(mixed $liczba, [number $baza])PHP

Funkcja zwraca część całkowitą przekazanej liczby $liczba.

Opcjonalny parametr $baza służy jako baza dla konwersji liczb (tylko kiedy pierwszy argument jest typu string). Domyślnie jest to 10.

Przykład:

Wynik:

Część całkowita średniej liczb 3 i 2 wynosi 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.