is_array

bool is_array ( mixed $zmienna )PHP

Funkcja sprawdza czy podany parametr $zmienna jest tablicą. Jeżeli jest tablicą to funkcja zwraca true, jeżeli nie jest to zwraca false.

Przykład:

Wynik:

Podana zmienna jest tablicą

Możliwość komentowania jest wyłączona.